Ventilátor chladiča

Chladiace systémy spaľovacieho motora sú počas vývoja rozdelené na dve vetvy: chladenie vzduchom a chladenie kvapalinou. Systém kvapalného chladenia sa viac správne nazýva hybrid, pretože ventilátor sa používa v oboch typoch systémov. Prostriedok na rozptýlenie …

Continue reading

Antigél na naftu

Prevádzka dieselového vozidla na území krajín SNŠ má svoje vlastné charakteristiky, ktoré priamo súvisia s poveternostnými podmienkami. Klíma v mnohých krajinách má tendenciu k ostrým sezónnym zmenám a kolísaniu priemerných denných teplôt a letná alebo …

Continue reading